3D Basisvoorziening

Beschikbare 3D Topografie bestanden

Voor Nederland zijn drie 3D Topografie-bestanden beschikbaar als open data:

  • 3D Basisbestand Volledig
  • 3D Basisbestand Gebouwen
  • 3D Hoogtestatistieken Gebouwen
Deze bestanden zullen jaarlijks worden geactualiseerd. Meer informatie over de verschillende producten van de 3D Basisvoorziening en de voorwaarden waaronder dit bestand beschikbaar gesteld wordt is te vinden op de informatiepagina 3D Basisvoorziening.
De Hoogtestatistieken worden zowel per kaartblad en ook als één bestand voor heel Nederland geleverd. De andere datasets per kaartblad. Het bestandsformaat is CityJSON en wordt in een zip bestand geleverd. Een kaartblad wordt in een zipbestand geleverd (bestaande uit 4 deelbestanden) van ongeveer 200-700 MB.


Werkwijze voor het downloaden van een kaartblad

Selecteer in het drop-down menu het gewenste luchtfotojaar. Standaard is het meest recente jaar geselecteerd in de drop-down.
Momenteel is 2019 het meest recente bestand.
Selecteer op de kaart het gewenste kaartblad. Inzoomen kan met de scrolfunctie van uw muis of door dubbelklikken op de kaart.
Vervolgens vindt u in de tabel rechts van de kaart of onder de kaart een link om het bijbehorende zipbestand te downloaden.
KAARTBLAD:
INHOUD FORMAAT LINK
3D Basisbestand Volledig CityJson (gezipt)
3D Basisbestand Gebouwen CityJson (gezipt)
3D Hoogtestatistieken Gebouwen GeoPackage 1.2 (gezipt)
LANDSDEKKEND
INHOUD FORMAAT LINK
3D Hoogtestatistieken Gebouwen GeoPackage 1.2 (gezipt)

Indien u vragen heeft over het product of feedback wilt delen dan kunt u contact opnemen via beheerpdok@kadaster.nl of 088-1834500.


Het CityJSON formaat is een implementatie van een subset van de CityGML datamodel. Meer informatie over het CityJSON formaat vindt u op www.cityjson.org.
Voor meer informatie over GeoPackage 1.2 kunt u naar docs.geostandaarden.nl.


Klik hier voor de productbeschrijving.